Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
od 27. 11. do 4. 12. 2022

neděle 27. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dvůr Králové 08:00 na úmysl dárce
09:30 za Martu a Jaroslava Štafovy
Chotěborky 08:00 ( volná intence )
Žireč 10:30 ( volná intence )
pondělí 28. 11. pondělí 1. adventního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 29. 11. úterý 1. adventního týdne
Dvůr Králové 18:00 Za živé i zemřelé z rodiny Karla a Heleny Petrových
středa 30. 11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Dvůr Králové 18:00 ( volná intence )
Nazaret 18:45 Pastorační rada
čtvrtek 1. 12. sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Dvůr Králové 08:00 ( volná intence )
pátek 2. 12. pátek 1. adventního týdne (1. pátek v měsíci)
Dvůr Králové 17:00 Adorace a Svátost smíření
18:00 ( volná intence )
sobota 3. 12. památka sv. Františka Xaverského
Dvůr Králové 07:00 Roráty při svíčkách
Kocléřov 16:00 ( volná intence )
neděle 4. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dvůr Králové 08:00 ( volná intence )
Chotěborky 08:00 ( volná intence )
Třebihošť 09:30 ( volná intence )
Žireč 10:30 ( volná intence )

  • Od dnešní neděle 26.11.2022 je možné zakoupit Bible. Ti, co je mají rezervované, je budou mít k dispozici. Je možné je uhradit v hotovosti, nebo převodem na účet farnosti. Pokud byste ještě někdo měli zájem, jsou ještě volné k prodeji.

  • Dnes vás zveme po mši svaté na farní kavárnu. Kdo by se chtěl zapojit do přípravy kaváren najde informace na webu nebo u s. Doubravky.

  • Po mši sv. se sejdou na faře - v místnosti Střelky - zájemci o zapojení se do díla Chotěborské fary.

  • Dnes se koná první ze série Adventích koncertů. Pozváni jsme na 16. hodinu do kostela Církve českobratrské evangelické.

  • Kurz háčkování vánočních ozdob spojený s adventním posezením se uskuteční v pátek 2.12.2022 od 19h na faře.

  • Dne 4.12.2022 se mše svatá v 9:30 bude konat v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Třebihošti!

  • Roráty se budou v našem kostele konat v sobotu 3. prosince v 7:00 hodin