Kostel sv. Václava (Kocléřov)

Kliknutím mapku aktivujete
Logo kostel sv. Václava, mučedníka
O místu:

ANOTACE

Barokní kostel z r. 1720 přestavěný v r. 1807. Architektonická dominanta obce.

POPIS

Kostel sv. Václava umístěn v ohybu silnice Kocléřova. Stavba přestavěná počátkem 19. století na místě staršího kostela ze 14. století. Věž nad západním průčelí vystupuje z lodi stavby, loď v ose Z - V, presbytář kostela pravoúhle zakončený. Na jižní straně presbytáře přistavěná obdélná sakristie, na severní straně kaple. Dvoupatrová věž na čtvercovém půdorysu s okapovou zvlněnou římsou nad ciferníkem hodin, zvuková okna věže segmentově sklenutá, krytá dřevěnými žaluziemi.

Věž ukončena dvojitou mansardovou střechou, ve vrcholu hrotnice s latinským křížem, krytinou pozink. plech v pásech sesazený do falců. Krov lodi se sedlovou střechou, nad presbytářem zvalbený, krytinou eternitové šablony vínové barvy. Interiér - podvěží sklenuto křížovou hřebínkovou klenbou, do lodě je otevřena půlkruhově sklenutým vchodem. Loď kostela plochostropá, členěná pilastry, presbytář plochostropý. Na západní straně dvoupatrová kruchta opřená a dva hranolové pilíře. Vstup do kostela v podvěží od západní strany, dveře dvoukřídlé, dřevěné s hořeními průzory, zdobené kazetami a řezbami (původní, z doby poč. 19. století).Okna lodi identická, obdélná, segmentově zakončená s kamennými pískovcovými ostěními. Fasáda kostela členěná lizénami.

Místo uskutečnění

N 50°29.24310', E 15°48.20733'

Sdílejte info