Svátost biřmování 2024

Svátost biřmování 2024

Svátost biřmování - 2024

Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost - biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Zároveň je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha svatého.

Křesťan je biřmováním označen pečetí Ducha svatého, která znamená, že naprosto patří Kristu, že je navždy k jeho službám a že má příslib Božské ochrany. Svátost biřmování křesťana hlouběji vtahuje do Božího synovství, pevněji ho spojuje s Kristem, rozmnožuje dary Ducha svatého a poskytuje sílu šířit a bránit víru slovem i skutkem.

Svátost biřmování uděluje biskup nebo, s jeho svolením, kněz. Při udělování svátosti biskup vkládá ruku na biřmovance, maže ho na čele křižmem a říká: "Přijmi pečeť daru Ducha svatého." Při tomto úkonu stojí za biřmovancem jeho kmotr, který má svou pravou ruku na jeho pravém rameni. Tím stvrzuje, že bude biřmovanému duchovní oporou (viz KKC 1299).

Svátost biřmování se uděluje pokřtěnému pouze jedenkrát v životě. Věřící dostává svátost nejdříve v době, kdy začíná rozumem rozlišovat. Pouze v nebezpečí smrti mají být biřmovány i děti, které nedosáhly ještě schopnosti rozlišovat. (zdroj: pastorace.cz)

Ve farnosti Dvůr Králové nad Labem bude svátost biřmování udílena 23. června 2024 v 9:30 s následujícím Farním dnem. Rodinnou oslavu naplánujte laskavě na jiný den. Bude dobře, když čas strávíme ve společenství s biskupem a celou rodinou farnosti.

Chystá se příprava na přijetí svátosti biřmování od 7. dubna 2024. Bližší informace dostanete během postní doby.

Těším se na setkání!

P. Petr Stejskal, CCN

Přihláška ke svátosti biřmování