Farní kavárna

Farní kavárna

Srdečně vás zveme na společné setkávání na farní kavárně, které se koná v neděli po druhé mši svaté zpravidla dvakrát za měsíc.

V letních měsících se scházíme na zahrádce, v chladnějším období pak ve farní místnosti Nazaret.

Kdo by chtěl kavárnu pro ostatní účastníky připravit, může se zapsat v tabulce

Termíny farní kavárny:

25.2. 2024        Poslední neděle v měsíci

10.3. 2024        Druhá neděle v měsíci

7.4. 2024          Svátek Božího milosrdenství

28.4. 2024        Poslední neděle v měsíci

12.5. 2024        Druhá neděle v měsíci

26.5. 2024        Poslední neděle v měsíci

9.6. 2024          Druhá neděle v měsíci

23.6. 2024        Farní den (nebude už kavárna poslední neděli v měsíci)

 

ÚKOLY KAVÁRNÍKA

  • přinese mléko a něco dobrého ke kávě či čaji (upeče, koupí nebo vytáhne ze skříně v Nazaretě)
  • před kavárnou se zorientuje, zda je vše potřebné na místě
  • po kavárně dohlédne, zda je vše uklizeno a opouští prostory jako poslední
  • pokud se něco během kavárny rozbije nebo dojde, informuje o tom s. Doubravku
  • v Nazaretu bude kasička, kam návštěvníci kavárny mohou přispět na nákup čaje, kávy a cukru

(doplňování zajistí s. Doubravka)