Evangelium na neděli - biblické postavičky

Evangelium na neděli - biblické postavičky

Po vejití do kostela sv. Jana Křtitele váš pohled jistě upoutá nízký stolek, na kterém jsou rozestavěny figurky a různé rekvizity.
Jedná se o scénu, která znázorňuje nedělní evangelium. Vedle na stojánku si můžete přečíst text, kterého se scéna týká.
Cílem je, aby se lidé více zamýšleli nad evangeliem, které nám církev na neděli nabízí.
Občas zde najdete nějaký úkol pro děti i pro dospělé.

Biblické postavičky

Zájemci, kteří by se chtěli zapojit a biblickou scénu pro ostatní někdy připravit, mohou kontaktovat sestru Doubravku nebo se přímo zapsat do kalendáře pod textem (kliknout na tlačítko) V tabulce si můžete rozkliknout text evangelia příslušné neděle.