Nadřízení

Nadřízení

NADŘÍZENÍ

Při službě v naší farnosti a farní charitě se zodpovídáme těmto nadřízeným orgánům: