Možnost se zapojit

Možnost se zapojit

PRO OCHOTNÉ RUCE

Můžete nabídnout své dovednosti při drobných opravách a úklidu na faře či v kostele, případně na Chotěborkách
Zveme k zapojení do květinové výzdoby v kostele, případně úklidu (kontaktujte s. Ludmilu)
Budeme také rádi za službu lektorů či ministrantů (kontaktujte s. Ludmilu nebo P. Stejskala)
Dále nabízíme kreativní službu při přípravě nedělního evangelia za pomoci biblických postaviček (kontaktujte s. Doubravku)
Dvakrát do měsíce se také setkáváme na farní kavárně, kterou můžete pro ostatní někdy připravit (kontaktujte s. Doubravku)

       

 

PRO HUDEBNÍKY

Nácvik písní na nedělní liturgii

V současné době hrajeme a zpíváme systémem KPZ - "kdo přijde, zpívá" :)))

Zkouška scholy je vždy v neděli půl hodiny před bohoslužbou, tj. od 9:00 v kostele, zváni jsou všichni, kdo rádi zpívají nebo na něco hrají.

ZAPISOVÁNÍ NA HUDEBNÍ DOPROVODY MŠÍ