Vize - co chceme

Vize - co chceme

Královédvorská farnost chce být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, pěstujících dobré vztahy k Bohu i k lidem, vytvářejíc tak zázemí pro všechny, kteří stojí o stejné hodnoty.

Pravidla našeho jednání vůči Bohu a lidem

  • být svobodný a zodpovědný
  • mít úctu k druhému
  • jednat pravdivě a otevřeně