Májové pobožnosti budou ve většině případů po slavení eucharistie. 

Čas začátku je tedy hodina, kdy začínáme slavit společně mši svatou.